фондация "Злато"

Грижа, бъдеще, подкрепа

за нас
нашата мисия

Надежда за бъдещето, грижа за децата

01

Изграждане на добре работеща структура за проследяваща дългосрочна грижа за всички деца, младежи и млади хора, преминали през болестта.

02

Защита на правата на пациентите и съблюдаване и иницииране на промени в законодателството касаещо лечението, грижата, социалната подкрепа и качествения живот на децата, семействата и сървайвърите.

04

Осигуряване на пряка подкрепа на децата и семействата в болницата по време на тяхното лечение, чрез осигуряване на информация и психосоциална подкрепа.

03

Подобряване на условията на лечение и грижа и подкрепа на медицинския персонал за подобряване условията им на работа.

Заедно за по-добро бъдеще

По-добро лечение и грижа

за децата и техните семейства

Дарете сега

Партньори