Кои сме ние?

Нашата мисия

Фондация „Злато“ е организация с идеална цел в обществена полза, създадена да променя и поддържа добро ниво на лечение и грижа за децата с рак в България и техните семейства. Организацията има специален фокус върху сървайвърите в дългосрочен план и тяхната проследяваща грижа.

Грижа

Въвеждане на качествени стандарти за грижа.

По-добри условия

Подобряване на условията в болниците.

Сървайвъри

Изграждане на система за проследяваща грижа в България.

Нашият екип

Магистър по „Психосоциални интервенции с деца и семейства”. От 2010 г. работи активно за подобряване на лечението и възстановяването на онкоболни деца в България. Участвала е в промяна на законодателството, свързано с реимбурсирането на лекарства и решаването на проблеми в криза. От 2013 г. осигурява психосоциална подкрепа на родители и деца от момента на поставяне на диагнозата, по пътя на лечението и последващата ре-социализация. От 2017 г. управлява център за работа с онкоболни деца. От 2015 г. организира възстановителни лагери за деца и младежи, приключили лечение, като част от дългосрочна психосоциална грижа. Автор на различни програми за подкрепа на деца и родители, организатор на рехабилитационни лагери и други инициативи. Съавтор на наръчник за психосоциална подкрепа за семейства на деца с рак.

Симона Караиванова

Пациентски застъпник, Родител на сървайвър

ТЕодора Арменкова

Болничен учител, социален работник и пациентски застъпник.

Ванеса Караиванова

Сървайвър и студент по психология.

Активно участва в общността на сървайвърите, както на национално, така и на европейско ниво от 2016 г. Тя е активен доброволец в летните лагери за сървайвъри. Работи активно в Клиниката по детска клинична онкология и хематология в София като осигурява  подкрепа за деца в болнична среда. Тя е посланик на България в европейския проект „Младежи, преживели рак“ ЕU CAYAS NET, а също така е завършила успешно курс за пациентски застъпници WECAN SmartStart към WECAN Academy.

Бакалавър по Начална и предучилищна педагогика и магистър по Здравен мениджмънт. Има над 20-годишен опит в областта на работата с деца със злокачествени заболявания. Активно работи в Клиниката по детска клинична онкология и хематология в София като осигурява психосоциална подкрепа на деца и семейства, както и педагогическа работа. От 2017 г. е социален работник в център за деца с рак. Създател съм на методология за психосоциална работа с деца с рак по време на активното лечение r поддържащата терапия. Участвам в редица международни проекти в областта на детската онкохематология. Инициатор на редица законодателни промени в сферата на здравеопазването за подобряване на достъпа до лечение за децата в България. Сертифициран пациентски застъпник WECAN MasterClass към WECAN Academy. Член на Групата „Диагностика, лечение и грижа“ към CCI-E, групата за палиативни грижи към SIOPЕ. Участва в като съавтор в Европейския стандарт за грижа за деца с рак (ESCALIER). Съавтор в наръчници: "Как да помогнем на детето с обучителни трудности вкъщи и в училище“ „Насоки за преодоляване на трудностите в ученето за деца при деца с нарушения в езиковите и математическите умения" Children with Chronic Illnesses and ICT, School with Class Foundation Śniadeckich 19, 00-654, Warasw, Poland Наръчник за психосоциална подкрепа за деца с рак

Подкрепа

за деца и семейства

Осигуряваме пряка подкрепа на децата и семействата в болницата по време на тяхното лечение и до подобряване на условията на лечение и грижа!

свържете се с нас