Свържете се с нас

Симона Караиванова

+359 885 762 781

Теодора Арменкова

+359 887 473 346

Ванеса Караиванова

+359 884 539 037

гр. София, 1836 ул. 570 №2

Дарение

Фондация "Злато"

IBAN BG38BPBI88981031724001

BIC: BPBIBGSF

КЛИНИКА

Подпомагане дейността в Клиниката, основание КЛИНИКА

ЦЕНТЪР

Подпомагане дейността на Дневния център, основание ЦЕНТЪР

ЛАГЕРИ

Подпомагане организирането на Летни лагери, основание ЛАГЕРИ