15 февруари Международен ден за борба с детския рак

February 15, 2024

ДЕТЕТО ВИ ИМА РАК! Думи, които парализират. Дъхът ти спира, сърцето ти бие учестено, ушите ти заглахват ... Животът ти спира. Сякаш не е товй, сякаш минава насън, превръщаш се в сянка, в бледо копие на себе си, бориш се, минути, вливания, дни, клетки ... и се молиш да имате шанс, да има бъдеще, да има спомени - щестливи, безгрежни, отвъд рака, отвъд терора на болестта. Някъде отвъд, където светът е цметен, изпълнен с трепетни върнения. Захвърлил бремето щеносиш най-скъпото си на ръце и ще празнуваш свободата.

Всяка седмица ТРИ български майки чеват думите "Детето Ви има рак".

Ракът не подбира, не дискриминира, не се вълнува, че обичаш детето си повече от всичко на този свят, колко си богат, дали си го хранил с органична и здравословна храна ... Може да се случи на всеки в един миг, в който целият ни свят се срива. Този миг поставя началото на жестока битка, съпътствана от тежка физическа болка и безмилостна социална изолация. Ракът е крадец, той краде безгрижното детскво, приятелите, облика. Отнема на децата ни всичко, което обичат да правят. То е изместено от безкрайни днина болка и отчаяние. Цялото семейство е засегнато от болестта и животът никога няма да бъде същият да тях.

В ИМЕТО НА ТЕЗИ, КОТО СЕ БОРЯТ СЕГА, ЗА ТЕЗИ КОИТО СПЕЧЕЛИХА БИТКАТА В ЗНАК НА СЪПРИЧАСТНОСТ И В ПАМЕТ НА ТЕЗИ, КОИТО Я ЗАГУБИХА, СЛУЖЕТЕ ЗЛАТНА ПАНДЕЛКА!

На 15 февруари, Международния ден за борба с детския рак, CCI и SIOP обединяват усилията си, за да стартират глобална тригодишна кампания. Тази инициатива има за цел да се справи с уникалните предизвикателства и неравенства, пред които са изправени децата и юношите с рак, както и техните семейства.

По време на тази едномесечна кампания нашата цел е не само да повишим осведомеността, но и да идентифицираме предизвикателствата и неравенствата при лечението на  детския пак. CCI и SIOP подчертават, че качеството на лечението, грижите и шансовете за оцеляване на детето не трябва да се определят от географското му местоположение. Насърчаваме всички да участват в тази глобална инициатива, споделяйки прозрения за предизвикателствата и допринасяйки за положителен напредък в продължаващите усилия за справяне с рака при децата.

„CCI и SIOP се застъпват за свят, в който неравенствата и предизвикателствата, пред които са изправени децата с рак,  ще бъдат разбрани и представени изчерпателно и се разглеждат от политическите лидери, отговорните лица, влиятелните хора в социалните мрежи, здравни специалисти и общността като цяло. Всяко дете с рак заслужава справедлив достъп до здравеопазване“, обяснява Карина Шнайдер, директор на CCI Europe, която ще ръководи кампанията през следващите три години.

Как да участвате в кампанията?

Посетете www.iccd.care, щракнете върху „Participate“ и споделете със света предизвикателствата, пред които сте се изправили.

Участието ще ни помогне да идентифицираме и впоследствие да се справим с основните предизвикателства, пред които е изправена общността. Следвайте кампанията в социалните медийни платформи на CCI (Instagram / Facebook / Linkedin / Twitter) и SIOP (Instagram / Facebook / Linkedin / Twitter) и информирайте вашата мрежа за тази кампания! Споделяйте публикации в социалните медии и използвайте #ICCD2024, за да разпространите информацията.

„ICCD е чудесна възможност да се присъединим към нашите многобройни гласове не само да повишим осведомеността за многото значителни предизвикателства и препятствия, пред които са изправени децата и юношите със злокачествените заболявания и техните семейства, но и да се застъпваме за промяна, да насърчаваме решения и да генерираме нови инициативи за реални подобрения с осезаемо въздействие. Чрез сътрудничество и действие общността на CCI и SIOP в миналото направи огромна промяна и в тази вълнуваща нова тригодишна кампания ние се стремим да имаме още по-голямо въздействие. Присъедини се към нас!" коментира Родни Уонг, президент на CCI.

Тригодишна кампания:

2024: Разкриване на предизвикателства

Тази първа година призовава световната общност да разпознае предизвикателствата и неравенствата, пред които са изправени децата със злокачествени заболявания в детска възраст. С акцент върху осведомеността, CCI и SIOP ще насърчат своите членове и широката общественост да споделят опит чрез дигитално разпространение на картички и графики, които описват конкретни препятствия, пред които са изправени децата и семействата в техните региони. Целта е да се повиши осведомеността относно различните проблеми, които се срещат в световен мащаб, от липсата на достъп до здравословна храна до бариерите при диагностицирането.

2025: Вдъхновяващо действие

Втората година от кампанията ще се концентрира върху вдъхновяващи примери за работещи решения. CCI и SIOP ще помолят своите членове да споделят съществуващи инициативи и решения или да предложат нови идеи за справяне с проблемите, повдигнати през първата година.

2026: Демонстриране на въздействие

Последната година на кампанията ще се съсредоточи въздействието на приложените решения, споделени през втората година. Инициативи и решения, прилагани в една страна, могат да бъдат възприети в други. Вдъхновени от постигнатия напредък, CCI и SIOP ще работят в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни за прилагане на реални решения и измерване на положителното въздействие върху живота на децата с рак и техните семейства.

„ICCD служи като уникална платформа за обединяване на граждани, пациентски застъпници, здравни екипи, лица, вземащи решения, и медии, всички водени от обща цел: да повишат осведомеността за проблемите произтичащи от детските злокачествени заболявания. Работейки съвместно, ние се справяме с безбройните предизвикателства, които срещаме в стремежа си да го превърнем в глобално лечимо заболяване.“ Dr. Guillermo Luis Chantada, президент на SIOP.