Клиника

Екипът ни работи в Клиника по детска клинична онкология и хематология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

На място в болничната стая осъществяваме:

Психосоциална подкрепа

  • Осигуряваме подкрепа от момента на поставяне на диагнозата през целия път на лечение.
  • Играем ролята на посредник между детето-пациент, родителите и медицински екип.
  • Отговаряме на въпроси, свързани с лечението, начина на живот, храненето и наличните социални възможности, предоставяни от държавата.
  • Предлагаме образователна подкрепа, позволяваща на децата да участват в учебни дейности по време на продължителен болничен престой.

Логистична координация

  1. Организиране на транспортиране на изследванията до лаборатории извън територията на болницата, осигуряване на безпроблемното провеждане на необходимите изследвания.

Финансова помощ

  1. Сътрудничество с медицинския екип чрез покриване на разходите за хистологични и генетични изследвания, когато е необходимо второ мнение или по-изчерпателен диагностичен панел.
  1. Набиране на средства за закупуване на консумативи, оборудване и подобряване на битовите условия и материална база.

Предоставянето на такава жизненоважна подкрепа допринася значително за устойчивостта и благосъстоянието на децата и техните семейства, създавайки положително въздействие върху цялостното им здраве и благосъстояние. Партньорство с медицинския екип създава устойчивост и подчертава важността на подхода на сътрудничество в процеса на цялостната холистична грижа.