Център

Нашата цел е създаването на Дневен център за деца със злокачествени заболявания, като лицензирана социална услуга. В него децата и техните семейства да получат психосоциална подкрепа по трудния път по време на лечение, поддържаща терапия и последващата необходимост от ресоциализация.

Достъпност

  • Стратегическото разположение на Дневния център в непосредствена близост до детската клиника осигурява лесен достъп на децата, пациенти на клиниката и техните родители.

Лицензирана социална услуга

  • Дневният център като лицензирана социална услуга гарантира предоставянето на структурирана и професионална психосоциална подкрепа, съобразена с изискванията за качество на социалните услуги, което гарантира високо ниво на професионализъм.

Специализирано пространство, което отговаря на нуждите на деца от различни възрастови групи

  • Центърът ще разполага със специално оборудвана стая за релаксация, стая за игрова терапия и арт работилница и цялостно пространство за отдих, споделяне и срещи, като на родителите, така и на децата.

Убежище по време на социална изолация

  • Спецификата на лечението изисква период от близо две години, в който като децата така и цялото семейство, трябва да ограничат социалните си контакти, за да защитят живота на болното дете. През този период децата имат нужда да играят с връстници, да изграждат определени социални умения, да вентилират случващото се през играта, да получат подкрепа с учебен материал. Майките имат нужда от защитено пространство, където могат спокойно да говорят за болестта и предизвикателствата, пред които ги изправя тя, както и за всичко, което ги безпокои. Центърът е предназначен да предоставя постоянна подкрепа за деца и семейства, адресирайки уникалните социални и емоционални нужди, които възникват през това време.

Играта, като социално взаимодействие

  • Подчертавайки значението на играта за развитието на децата, центърът улеснява възможностите за социално взаимодействие, игра на връстници и изграждане. Независимо през какво преминават, децата продължават да бъдат деца. Магията на детството се изразява в умението да виждаш и преживяваш всеки момент като приключение и възможност да откриваш. Така чакането минава неусетно, болката се забравя по-бързо, а усмивките ни топлят.

Подкрепа с образователни материали

  • Отчитайки образователните нужди на децата по време на лечението, центърът предоставя подкрепа с образователни материали и активности, като гарантира, че академичното развитие няма да бъде компрометирано.

Безопасно пространство на майките

  • Предлагането на безопасно пространство за майките, където открито да обсъждат предизвикателствата на болестта и да изразяват своите опасения, е неразделна част от концепцията на предлаганата грижа.

Приобщаване

  • Дневният център има за цел да приюти всички деца и родители, нуждаещи се от подкрепа, като насърчава приобщаването и гарантира, че никое семейство не се чувства изолирано по време на предизвикателството, пред което е изправено.
  • Създаването на този дневен център отразява състрадателен и холистичен подход към педиатричната онкологична грижа, като приоритет е благосъстоянието както на детето, така и на цялото му семейство.

Ние сме пазители на детството!